1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
3
4
3
4
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
3
4
3
4

S

Webes technológiákat alkalmazó programozó cég

egyedi megoldásokat kínálunk közép- és nagyvállalati ügyfeleknek


Projektjeink

Jelentősebb Projektjeink

ITS alkalmazás - EKÁER rendszer

Az ITS a NÚSZ által üzemeltetett EKÁER rendszerben a fizetős útszakaszok időszakos díj és bírságmentesítéséért valamint az ott dolgozók műszak beosztásáért felelős alkalmazás

ITS ALKALMAZÁS - EKÁER RENDSZER

Az ITS a NÚSZ által üzemeltetett EKÁER rendszerben a fizetős útszakaszok időszakos díj és bírságmentesítéséért valamint az ott dolgozók műszak beosztásáért felelős alkalmazás

A magyar állam részben adóbevételi célból, részben a szürkegazdaság elleni harc részeként létrehozta az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszert (EKÁER), melyet a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) működtet.

Az EKÁER-rel nyomon követhető az áruk tényleges útja, mivel a szállítással kapcsolatos adatokat (áru megnevezése, mennyisége, tömege, értéke, címzett, feladó adatai, szállító jármű rendszáma stb.) egy központi elektronikus rendszerben még a fuvarozás előtt kell rögzíteni, a szállítási útvonalra „jegyet” kell venni.

Ugyancsak a NÚSZ működteti az autópályákon azt a matricás rendszert, amellyel a nem árufuvarozás célú úthasználatot is adóztatja az állam heti, havi, éves és megyei matricák formájában.

A NÚSZ feladata tehát ezeknek a jegyeknek és matricáknak az eladása mellett az utakon történő folyamatos ellenőrzés biztosítása, melyet

 • fix mérőhelyeken telepített
  • kamerákkal
  • a járművek típusának elkülönítésére képes lézeres letapogatással
  • egyes áthaladási pontokon tengelysúly méréssel
 • mérőautóknak a fizetős szakaszok mentén időszakosan történő kamerás ellenőrzésekkel
 • mérőautóknak a fizetős szakaszok mentén időszakosan történő kamerás ellenőrzésekkel
 • mérőautókra szerelt menetközbeni mérést lehetővé tevő kamerákkal
 • és kitereléses, élőerős ellenőrzéssel végez el.

Ezek az elhaladási események (naponta kb. 10 millió esemény) egy központi adatbázisban kerülnek letárolásra, ahol az eseményeket feldolgozzák és több évre visszamenőleg tárolják.

Az Intelligent Traffic System (ITS) alkalmazás feladata, hogy a NÚSZ számára ehhez a rendszerhez felhasználói felületet nyújtson és sok egyéb mellett lehetővé tegye:

 • az útdíjas és a matricás fizetős szakaszok adatainak változás követését, a térképi adatok kezelését
 • a fizetős szakaszokon az időben előre tervezett útépítések és az ad-hoc események (pl. balesetek) miatti ideiglenes terelések hatására a díj- és bírságmentesítések okainak, időtartamának, az érintett útszakaszoknak és egyéb adatainak kezelését
 • a fix és mobil mérőhelyeken, valamint a menetközbeni mérést végző autók tevékenységének másodperc pontos követését és időben történő visszakövethetőségének biztosítását
 • a mérést végző eszközök távoli menedzselésének biztosítását
 • az országban 17 telephelyen nagyjából 300 ember által végzett ellenőrzési feladatok műszakba szervezésének kialakítását és lebonyolításának támogatását
 • az elhaladások során keletkező eseményekbe történő betekintésnek, illetve ezeken az eseményeken különböző szűrések és osztályozások lehetőségének biztosítását
 • statisztikák készítését

A fenti web alapú ITS rendszert cégünk specifikálta, fejlesztette, illetve részben üzemelteti.

Energetikai Információs rendszer

Energetikai rendszerek on-line felügyeletéhez, optimalizációjához és auditálásához használt mérés adatgyűjtő és elemző szoftver

ENERGETIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Energetikai rendszerek on-line felügyeletéhez, optimalizációjához és auditálásához használt mérés adatgyűjtő és elemző szoftver

A Coca-Cola magyarországi „gyára” a már meglévő mérésadatgyűjtő rendszerének adatait kívánta energetikai szempontból részletesen elemezhetővé tenni. Olyan termelési adatokkal egybevetett energetikai elemzések készítése volt a cél, amivel a termelés egésze a több különböző energiatípus felhasználását összesítve képes elemezni a folyamatokat és megtalálni az energiafelhasználásban lévő tartalékokat.

A fenti cél érdekében az ENEFEX Kft. kapott megbízást egy ISO 50001-nek megfelelő energetikai információs rendszer kifejlesztésére, melyet cégünk specifikált, illetve készített el.

Az így elkészült web alapú alkalmazás az alábbi lehetőségeket, szolgáltatásokat nyújtja:

 • Közmű számlák nyilvántartása, tartalmi, számszaki ellenőrzése
 • Számla adatokból statisztikák, kimutatások készítésére.
 • Manuális mérőleolvasási adatok feltöltése
 • Interneten tárolt mérési adatok integrálása
 • Energetikai adatgyűjtő rendszerek adatainak integrálása
 • Felügyeleti rendszerek energetikailag releváns adatainak integrálása
 • Termelési, pénzügyi, egyéb nem energetikai célú adatok integrációja
 • Energiahatékonysági mutatók képzése
 • Riportok, energetikai beszámolók előállítása
 • Energetika adatok diagramos, táblázatos formában történő elemzése
 • Költséghelyek képzése
 • Tetszőleges mérőcsoportok, energiamérlegek kialakítása
 • Adat exportálási lehetőségek
 • Energetikai költségek elhatárolás tervezése
 • Dokumentációk, dokumentumok tárolása

Nyomdai irányító rendszer

Ügyviteli és termelési folyamatok irányítására kialakított rendszer, amely a megrendeléstől a gyártásán át a kiadásig teljeskörűen fedi le a nyomdai tevékenységet

NYOMDAI IRÁNYÍTÓ RENDSZER

Ügyviteli és termelési folyamatok irányítására kialakított rendszer, amely a megrendeléstől a gyártásán át a kiadásig teljes körűen fedi le a nyomdai tevékenységet

A Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. számos országos terjesztésű napi és hetilap nyomtatását végzi olyan nagy teljesítményű nyomdagépeken, melyek óránként akár 180.000 újság előállítására is képesek. Ezen nyomdai gyártósorokhoz igényelt a nyomda egy olyan ügyviteli rendszert, ami minden pillanatban folyamatos képet nyújt

 • a legyártott példányszámokról
 • a selejt mennyiségéről és keletkezési helyéről, okáról
 • a behúzott mellékletek pillanatnyi mennyiségéről

illetve a fentieken túl:

 • támogatja a nyomdai megrendelések kezelését
 • a nyomdai kapacitások tervezését
 • az árukiadás folyamatát

A fenti rendszert cégünk specifikálta, fejlesztette és üzemelteti

Belső ügyviteli rendszer

Olyan ügyviteli rendszer, amely folyamatában nyomon követi egy cég valamennyi eseti és rendszeres beszerzését az igényléstől az engedélyezésen át az így keletkező számlák kezeléséig

BELSŐ ÜGYVITELI RENDSZER

Olyan ügyviteli rendszer, amely folyamatában nyomon követi egy cég valamennyi eseti és rendszeres beszerzését az igényléstől az engedélyezésen át az így keletkező számlák kezeléséig

Az Adaptive Recognition Hungary Kft. (ARH) a meglévő ügyviteli rendszerének kiegészítéseként készíttetett egy teljesen önálló webes alkalmazást, aminek segítségével a vállalaton belüli valamennyi kiadás (alapanyag beszerzés, álló- és fogyóeszközök, szolgáltatások, utazások...) igénylése, engedélyezése, illetve a beérkező számlák jóváhagyása és kifizetése történik meg. Az egyes kiadások éves, illetve projekt alapú költség keretekhez rendeltek, melyen belül az ügyintézők szigorú elszámolás mellett, de gyakorlatilag szabadon gazdálkodhatnak.

A rendszer kezeli a különböző projekteket és a megfelelő jogosultsági és láthatósági feltételeknek megfelelően viszi végig az érintett szereplők bevonásával a teljes workflow-n a folyamatot egészen az utalásig, illetve a kártyás és készpénzes fizetések esetén az elszámolásig.

A rendszer specifikációját és fejlesztését cégünk készítette.

HR rendszer és intranet

Dolgozók adatainak nyilvántartására és a GDPR-nek megfelelő kezelésére, valamint a céges organigram kialakítására és kezelésére szolgáló alkalmazás

HR RENDSZER ÉS INTRANET

Dolgozók adatainak nyilvántartására és a GDPR-nek megfelelő kezelésére, valamint a céges organigram kialakítására és kezelésére szolgáló alkalmazás

Az Adaptive Recognition Hungary Kft. (ARH) fejlesztési igényeként jött létre egy olyan belső intranet rendszer, ami kezeli egyrészt a dolgozók HR folyamatait (kilépés, belépés, organigram ...), illetve ugyanennek az intranetnek a részeként működő egyéb rendszereit (szabadságok engedélyeztetése, mobil telefonálás költségfelosztás) is ez szolgálja ki központilag adatokkal.

SLA alapú létesítmény üzemeltetési rendszer

Nagyobb létesítmények üzemeltetési feladatainak szervezésére és SLA alapú mérésére kialakított szoftver

SLA ALAPÚ LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI RENDSZER

Nagyobb létesítmények üzemeltetési feladatainak szervezésére és SLA alapú mérésére kialakított szoftver

SLA alapú létesítmény üzemeltetési módszertan kereteinek kialakítását és ezt követően az ehhez kapcsolódó SLAmetrix rendszerünk fejlesztését 2005-ben kezdtük el és azóta ebből egy nagyon komoly referenciákkal rendelkező önálló termék lett.

Ez a Facility Management rendszer egyedülálló abban, hogy az SLA alapon nehezen megfogható feladatokat, mint a takarítás vagy az őrzés-védelmi tevékenység is számszerűsíteni képes és így a teljesítéssel arányos díjazáshoz közvetlenül használható KPI értékeket kínál.

A rendszer a következő modulokból áll:

 • létesítménykönyv
 • eszközkönyv
 • szerződés menedzsment
 • ticketing rendszer
 • statisztikai mintavételen alapuló ellenőrzési rendszer
 • KPI számítás

Ehhez az FM rendszerhez kiegészítésként megvásárolható egy teremfoglalási modul is.

Ezt a rendszert cégünk specifikálta, fejlesztette és üzemelteti, illetve cégünk is értékesíti.

ERP rendszer, OPC modul

Termelő üzemben a szalagon, műhelyben vagy kereten dolgozó munkások számára mutatja a termelés munkafolyamatának minden részletét, irányítja a műszakban dolgozókat

ERP RENDSZER, OPC MODUL

Termelő üzemben a szalagon, műhelyben vagy kereten dolgozó munkások számára mutatja a termelés munkafolyamatának minden részletét, irányítja a műszakban dolgozókat

A Prod egy kifejezetten termelő üzemek számára kifejlesztett ERP rendszer, ami számos tekintetben messze túlmutat egy általános ERP rendszer funkcionalitásán. Támogatja a termékfejlesztés folyamatát, a gyártási és minőségellenőrzési folyamatokat, a munkaerővel kapcsolatos folyamatokat több különböző gyártási mód esetén is (folyamat rendszerű gyártás, műhely rendszerű gyártás, csoport rendszerű gyártás).

Az OPC modul ennek a rendszernek egy teljesen önálló és ERP független része, ami az operátorok (dolgozók) számára

 • egy képernyőn kivetítve mutatja a munkafolyamat lépéseit, amit az adott dolgozónak végeznie kell
 • nyilvántartja a dolgozók kompetenciáit egy adott munkafolyamatban
 • kezeli az alapanyagok és segédanyagok felhasználását
 • a használandó szerszámokat és azok kopását
 • a gyártáshoz szükséges egyedi azonosítókat gyárt
 • méréseket, ellenőrzéseket végez
 • támogatja pl. egy eszköz felprogramozását
 • kezeli a selejtet és a készre jelentést
 • gondoskodik minden szükséges log keletkeztetéséről és központba juttatásáról

Mobil raktárkezelő modul

Androidra írt natív alkalmazás, amivel a raktáros egy egyszerű, mobil telefonhoz hasonló eszköz segítségével papírmentesen, vonalkód támogatással képes elvégezni a raktári feladatokat

MOBIL RAKTÁRKEZELŐ MODUL

Androidra írt natív alkalmazás, amivel a raktáros egy egyszerű, mobil telefonhoz hasonló eszköz segítségével papírmentesen, vonalkód támogatással képes elvégezni a raktári feladatokat

A Prod egy kifejezetten termelő üzemek számára kifejlesztett ERP rendszer, ami számos tekintetben messze túlmutat egy általános ERP rendszer funkcionalitásán. Támogatja a termékfejlesztés folyamatát, a gyártási és minőségellenőrzési folyamatokat, a munkaerővel kapcsolatos folyamatokat több különböző gyártási mód esetén is (folyamat rendszerű gyártás, műhely rendszerű gyártás, csoport rendszerű gyártás).

A mobil raktárkezelő modul ennek az alkalmazásnak részeként egy önálló Androidos alkalmazás, ami a Prod rendszer logisztikai moduljával tartja a kapcsolatot és egy mobiltelefonhoz hasonló eszközön (ún. adatgyűjtőn) támogatja az érkeztetési, kiszedési, áttárazási és leltár funkciókat.

Alkalmazott technológia: Node.js, NativeScript

Az általunk jellemzően használt technológiák

HTML 5

CSS 3

Java Script

Symfony

Angular

Bootstrap 4

Native Script

Ext Js

Ext Js

Node Js

MVC / MVVM szemlélet

Többféle SQL és NoSQL adatbázis kezelő, ORM rendszerek